Kiến tạo Tương lai với Năng lượng Mặt trời

Hongo Industry hiện đang phát triển ngành kinh doanh năng lượng tái tạo thân thiện với con người và trái đất bằng
cách tận dụng các công nghệ thiết kế và xây dựng đã tích luỹ được trong lĩnh vực xây dựng dân dụng của mình.