GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tên Công ty Hongo Industry Co.
Người đại diện CEO Tomoya Hongo
Thành lập 1.11.1996
Vốn điều lệ ¥20,000,000
Số nhân viên 45
Văn phòng

Trụ sở chính, Shiga Prefecture

4 st Floor, Blezio 9, 1-6-18 Ogaya, Otsu City, Shiga Prefecture 520-2144, Japan
Điện thoại:+81-77-545-8567
FAX:+81-77-545-8779

Chi nhánh Điều hành Xây dựng Shiga Prefecture Kusatsu

1 st Floor, Blezio 3, 6-3-4 Nojihigashi, Kusatsu City, Shiga Prefecture 525-0058, Japan
Điện thoại:+81-77-566-8200
FAX:+81-77-566-2234

Văn phòng Kinh doanh Shiga Prefecture Koto (Trước đây là Văn phòng Kinh doanh Omihachiman)

5 st Floor, Blezio 5, 206-23 Sakuramiyacho, Omihachiman City, Shiga Prefecture 523-0893, Japan
Điện thoại:+81-748-43-2117
FAX:+81-748-43-2118

Văn phòng Kinh doanh Shiga Prefecture Kosei
Khu phát triển ngầm gắn theo dõi

683-1 Makinocho Terakubo, Takashima City, Shiga Prefecture 520-1834, Japan
Điện thoại:+81-740-27-8511
FAX:+81-740-27-8533

Văn phòng Kinh doanh Shiga Prefecture Shigaraki

950-10 Shigarakicho Eda, Koka City, Shiga Prefecture 529-1811, Japan
Điện thoại:+81-748-76-4477
FAX:+81-748-76-4478

Văn phòng Kinh doanh Shizuoka Prefecture Hamamatsu

207-7 Miyaguchi, Hamakita Ward, Hamamatsu City, Shizuoka Prefecture 434-0004, Japan
Điện thoại:+81-53-580-1661
FAX:+81-53-580-1662

Văn phòng Hà Nội, Việt Nam

Tầng 6, Indochina Plaza Hà Nội, 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:+84-4-6263-5060
FAX:+84-4-6263-5067

Chi nhánh Điều hành Xây dựng
Shiga Prefecture Kusatsu

Văn phòng Kinh doanh Shiga Prefecture Koto